Serveis

Els serveis de tipus general -a més de les línies de negoci especialitzades com ara Facility Management i Big Data- que ofereix A-3i cobreixen els següents aspectes:

  • Desenvolupament de Negoci Internacional: a l'exterior per a companyies locals, a Catalunya -i eventualment la resta d’Espanya- per a companyies estrangeres.
  • Representació de Productes Software (locals i internacionals) a certes àrees i sectors (verticals) específicament definits.
  • Estratègia de Sistemes d’Informació, tant en l'àmbit d’assessorament a la Propietat o a la Direcció de les companyies, com sota esquemes col·laboratius amb les Direccions d’Organització i Sistemes.
  • Direcció de Projectes que per la seva escala o caràcter crític requereixin un elevat grau d’experiència i valor afegit.
  • Producció audiovisual (serveis de rodatge -càmera i i·lluminació inclòs-. Cobertura d'esdeveniments en viu, projectes creatius i corporatius.
  • Edició Audiovisual:  en  curt, mig i llarg format (documentals,  publicitat a mitjans digitals i d'altres gèneres).

 

Equip 


Amb més de 30 anys d'experiència en la indústria del Software i la Consultoria en Sistemes d'Informació, A-3i coordina un conjunt de professionals sènior especialitzats en les àrees de servei cobertes, i estructura aliances fermes i estables amb companyies afins a la seva activitat. 

Això permet una màxima flexibilitat des del punt de vista dels serveis i els costos associats, sense renunciar a l'excel·lència, el compromís i les relacions de mutu benefici a llarg termini amb clients i proveïdors.

Les activitats del sector audiovisual han estat i són desenvolupades por  Ari Bre Bre a Barcelona i Los Angeles. (seguir el link per més detalls).