Recursos FM - Enllaços d'interès  i altres materials


"Tots voldríem saber més, i al mateix temps, rebre menys informació innecessària [...] Avui en dia cal ignorar molt per arribar a saber quelcom: paradoxal però cert”.

Mario Bunge (Informació + Avaluació = Coneixement).

Revista Pliegos de Yuste, Nov.2003)

 

En aquest apartat poden trobar-se enllaços d’interès a Recursos sobre FM, alguns d’ells externs a A-3i.

En aquest cas, òbviament es tracta d’enllaços a material públic, o bé que ha estat expressament autoritat per al seu enllaç.

El contingut d’aquests materials -quan són externs- no està sota responsabilitat de A-3i i la presència d’un enllaç no implica de cap manera acord total amb el criteri enllaçat ni cap responsabilitat sobre aquest contingut, inclús des del punt de vista del copyright o de les opinions publicades.

En alguns casos, s’acompanya l’enllaç amb una breu descripció o una valoració resumida del contingut enllaçat, com una contribució a la idea del epígraf: escollir adequadament la informació en la qual invertim el nostre temps.


Una visió 2020, és una feina impressionant (144 pàgines en mode iPaper) publicat per ISS, centrat en l’evolució de l’Espai de Treball (Workplace) a llarg termini, i com aquest futur pot obligar al FM a redefinir la seva aproximació al concepte tradicional de Workplace.

Hem d’agrair a Wilheim Douglas, Head of GCC Knowdlege Center a ISS, l’autorització per fer referència al document.

ISS 2020 vision  - Una publicació ISS


Un esdeveniment dedicat al FM a Barcelona.

El congrés FM&FS de Barcelona 2014 


 
Molesquine.png