La solució software de Fama Systems.

El software de Fama Systems (fer clic al logotip per accedir al site de Fama Systems i obtenir la informació detallada), és una solució modular que cobreix pràcticament la totalitat de les necessitats d’una aproximació moderna al Facility Management:

  • Immobles i Obres
  • Espais
  • Manteniment i Serveis Generals
  • Sostenibilitat
 


Un conjunt d’utilitats transversals compartides entre els diferents mòduls donen coherència a la solució, que és fàcilment integrable amb ERPs corporatius i sistemes propietaris de Gestió.

 

Entre aquestes utilitats transversals és important mencionar la integració amb la Gestió Gràfica que fa possible disposar d’informació integrada amb els plans d’immobles i instal·lacions, facilitant així, la unificació dels diversos punts de vista de l’organització.

Amb una aproximació tecnològica corporativa, escalable, segura i específicament dissenyada pel seu ús en mode Web, el producte està disponible sota venda de llicències per a ser instal·lat en infraestructures del client (mode “propietari”, oritentat a CapEx) o bé com SaaS (Software as a Service) contra un càrrec periòdic (orientat a OpEx), la qual cosa facilita la implantació inclús sense afrontar inversions en llicències.

La disposició d’aplicacions mòbils (Apps) per a la seva utilització a l’execució d’Ordres de Treball, per exemple, són una clara mostra del compromís del producte amb l’evolució tecnològica dels Sistemes de la Informació, a l’igual que l’ús d’un interfície gràfic d’usuari àgil que optimitza l’ús de recursos de red, juntament amb la solidesa de la tecnologia de Base de Dades Oracle com a repositori.

Els serveis professionals de Fama i els seus partners ofereixen experiència acumulada per adaptar l'ús del producte a l’organització del client i les seves necessitats de negoci i particularitats. Les solucions FaMa suporten plenament el marc normatiu més exigent: Normes europees UNE 15221, l’estàndard ANSI BOMA Z65.x (2010-2012), ISO 14001 i 50001 (Medi Ambient i Gestió de l’Energia respectivament).

El retorn de la inversió en el software es basa en una radical millora de l’eficiència en organitzacions madures en FM (o oustourcers que optin per acompanyar els seus serveis amb mòduls de la solució) i/o una disminució dels esforços necessaris per implantacions de FM en entorns més joves i menys experimentats amb FM.

Fama Systems és lider absolut en el mercat del software d’FM a Espanya, per presència en el mercat, clients, transaccions suportades, metres quadrats gestionats pel sistema i qualsevol altra mètrica utilitzada. La llista de referències de companyies grans i mitjanes, dels sectors públic i privat, locals i multinacionals que han confiat en FaMa, ho demostra.


A-3i és una companyia independent que representa a Fama Systems en alguns territoris d’Amèrica Llatina, i opera com a partner de la solució per a mercats verticals d’Espanya, com HTT (Hotels, Transport i Turisme) i un conjunt de companyies d’altres sectors.

Els serveis oferits per A-3i respecte al Facility Management - a part de la relació comercial amb FaMa abans citada- se situen en el camp de la Consultoria de Sistemes d’Informació i la seva relació amb l’organització empresarial, encaix de solucions FM amb la resta dels Sistemes (ERP i altres) i l’escenari organitzatiu, i estratègia del model de gestió dels serveis informàtics vinculats al FM.