Sectors

El Facility Management és quelcom tan intrínsec a qualsevol activitat econòmica que utilitzi immobles, instal·lacions o espais de treball, que la seva aplicació és pràcticament universal.

No obstant això, la relativa novetat del FM com a disciplina i les evidents raons d’importància econòmica de l’ús de les Facilities, fan que existeixin sectors verticals en els que la necessitat d’una implantació d’FM recolzada en eines informàtiques, està absolutament demostrada.

Alguns d'aquests sectors són:

[ Obrir Tot | Tancar Tot]

* Administració Pública:
Tant a nivell estatal, regional com a local, la gestió dels immobles en propietat o en ús i la seva adscripció al marc normatiu, requereixen tal esforç que la disposició d'eines informàtiques és una via immediata de reducció del cost i del esforç necessari per una correcta governança.

* Utilities:
Les empreses elèctriques, d'energia, gas i aigua, afegeixen a la gran quantitat d'immobles a gestionar la presència d'actius d'elevat valor econòmic i la dispersió geogràfica. Recentment, la pressió existent al voltant de temes ambientals i d'eficiència energètica i la seva mesura, són motius de més per la necessitat de millora a nivell de les eines de gestió.

* Hospitals i Sanitat:
Malgrat es pot assimilar fins a un cert punt al sector d'Hotels des del punt de vista tècnic, la criticitat d'alguns serveis directament vinculats a la vida humana fan d'aquest sector el més paradigmàtic en quant al ús de les tècniques més avançades de Gestió del FM.

* HTT (Hotels, Transport, Turisme):
S'ha de sumar als punts dels sectors anteriors, el fet de que la satisfacció del client repercuteix immediatament a la reputació de la marca al mercat i -directament- a la rendibilitat del negoci. Altres casos, com ara instal·lacions vinculades als transport de passatgers, requereixen un nivell de seguiment dels SLAs absolutament estricte, difícil d'assolir sense eines específiques.

* Retail, shopping, atraccions:
Són àmbits on la necessitat de temps de resposta molt curts i finestres de temps per el manteniment pràcticament inexistents durant certs períodes, obliguen a una planificació acurada dels recursos i les intervencions, que tenen una visibilitat molt gran en cas d'incidències donada la presència massiva de públic.

* Entorns industrials:
No cal parlar de la importància del manteniment a qualsevol entorn industrial. Existeixen certs sectors -com ara la industria farmacèutica i la seva logística- on la relació entre condicions físiques de producció i emmagatzematge i qualitat del producte són tan directes, que fins i tot estan regulades normativament. Un entorno d'aquest tipus ofereix un ROI de les inversiones en eines de gestió del FM absolutamente evident.

 

Casos d'Ús - Outsourcing del FM i Models de Servei

L’outsourcing de molts serveis del FM, és una tendència creient en el món actual amb especial importància en els mercats desenvolupats, però fent-se general a l’empar de la globalització i presència mundial de molts operadors d’aquest mercat.

Des del punt de vista del model de gestió d’aquests serveis externalitzats, un estudi de KPMG (2013) senyala clarament que la preferència per part dels compradors, és mantenir en les seves mans els nivells alts de la gestió (dins d’aquests nivells alts, cal incloure’s el Sistema d’Informació vinculat al FM).

Un factor que contribueix a aquesta preferència (a més de les experiències d’èxit) és el fet que -cada cop més- els contractes d’outsourcing inclouen clàusules variables en funció de: millora del servei, estalvi de costos, satisfacció de l’usuari, compliment de SLAs i altres KPIs.

Això fa altament recomanable que sigui el contractant del outsourcer qui pugui controlar el rendiment (performance) del servei, i per tant, l’arquitectura aconsellable és la de la retenció en mans pròpies dels Sistemes d’Informació relacionats amb l’FM.

Cal afegir-li, també, la facilitat de canviar d’outsourcer de certs serveis de forma transparent als usuaris finals del servei externalitzat, que segueixen percebent -des del seu punt de vista i el de l’organització- els mateixos procediments i resultats, independentment de qui els presta a nivells més baixos. Addicionalment és fonamental garantir la persistència de la informació històrica i el coneixement en mans del contractant, independentment dels canvis d’outsourcer que es produeixin.

El model alternatiu de Delegació dels SI a l’outsourcer pot tenir sentit quan l’externalització cobreix grans àrees del servei, el contracte és molt a llarg termini o l’outsourcer ofereix solucions qualitativament millors que les actualment existents.

En aquest cas, és fonamental -no obstant- defineix clarament estratègies d’Auditoria del mateix SI, i fixar les condicions de transaccions de coneixement i informació acumulada en el moment de finalització del contracte.