Sectors

El Facility Management és quelcom tan intrínsec a qualsevol activitat econòmica que utilitzi immobles, instal·lacions o espais de treball, que la seva aplicació és pràcticament universal.

No obstant això, la relativa novetat del FM com a disciplina i les evidents raons d’importància econòmica de l’ús de les Facilities, fan que existeixin sectors verticals en els que la necessitat d’una implantació d’FM recolzada en eines informàtiques, està absolutament demostrada.

Alguns d'aquests sectors són:

 

Casos d'Ús - Outsourcing del FM i Models de Servei

L’outsourcing de molts serveis del FM, és una tendència creient en el món actual amb especial importància en els mercats desenvolupats, però fent-se general a l’empar de la globalització i presència mundial de molts operadors d’aquest mercat.

Des del punt de vista del model de gestió d’aquests serveis externalitzats, un estudi de KPMG (2013) senyala clarament que la preferència per part dels compradors, és mantenir en les seves mans els nivells alts de la gestió (dins d’aquests nivells alts, cal incloure’s el Sistema d’Informació vinculat al FM).

Un factor que contribueix a aquesta preferència (a més de les experiències d’èxit) és el fet que -cada cop més- els contractes d’outsourcing inclouen clàusules variables en funció de: millora del servei, estalvi de costos, satisfacció de l’usuari, compliment de SLAs i altres KPIs.

Això fa altament recomanable que sigui el contractant del outsourcer qui pugui controlar el rendiment (performance) del servei, i per tant, l’arquitectura aconsellable és la de la retenció en mans pròpies dels Sistemes d’Informació relacionats amb l’FM.

Cal afegir-li, també, la facilitat de canviar d’outsourcer de certs serveis de forma transparent als usuaris finals del servei externalitzat, que segueixen percebent -des del seu punt de vista i el de l’organització- els mateixos procediments i resultats, independentment de qui els presta a nivells més baixos. Addicionalment és fonamental garantir la persistència de la informació històrica i el coneixement en mans del contractant, independentment dels canvis d’outsourcer que es produeixin.

El model alternatiu de Delegació dels SI a l’outsourcer pot tenir sentit quan l’externalització cobreix grans àrees del servei, el contracte és molt a llarg termini o l’outsourcer ofereix solucions qualitativament millors que les actualment existents.

En aquest cas, és fonamental -no obstant- defineix clarament estratègies d’Auditoria del mateix SI, i fixar les condicions de transaccions de coneixement i informació acumulada en el moment de finalització del contracte.