Facility Management


El Facility Management (FM) és una disciplina emergent que disposa de les seves pròpies organitzacions, (IFMA, International Facility Management Association, els seus capítols locals i organitzacions específiques en certs països), d'un marc normatiu propi (ISO 55000 publicada al Gener de 2014 i basada en la norma britànica BSI PAS 55:2008) i d'un gran conjunt d'institucions, publicacions, pàgines web, així com una abundant bibliografia.

Per tant, l'objectiu d'aquesta web -dedicada en bona part al FM- és complementar d'alguna manera, aquells nombrosos recursos, mitjançant la col·locació del focus en el punt de convergència entre l'FM i els Sistemes d'informació (SI).

No obstant això, s'ha considerat convenient, incloure informació orientada a la divulgació dels aspectes bàsics del FM, amb la finalitat de permetre una millor i més ràpida comprensió del plantejament de negoci que A-3I proposa al mercat.

La següent galeria, permet accedir (fer clic a cada imatge) a cadascuna de les parts en què s'ha esctructurat la informació.


 
a3i_Logo_grande_2.png