Sobre el Facility Management i A-3i


Introducció

Tot i que els Sistemes d’Informació s’han convertit en quelcom imprescindible i s’han incorporat al cost de fer negocis en gairebé qualsevol sector, les activitats del Facility Management (FM) no han tingut de forma habitual el suport adequat en quant a una oferta de Productes Software que ofereixin una visió global i un marc tecnològic comú per a una adequada Gestió del FM.

Tenint en compte que -més enllà del personal- el cost d’explotació de les instal·lacions (facilities) és el més important en qualsevol negoci (no virtual) del món desenvolupat, l’FM ofereix una excel·lent oportunitat d’augment de l’eficiència empresarial. 

Disposar de les eines adequades per a la seva Gestió amb la finalitat d’aconseguir aquesta eficiència, no és quelcom evident, possiblement perquè es tracta d’activitats que habitualment estan allunyades del Core Business de moltes companyies i a més, es troben disperses en nombroses partides del Compte de Resultats.

A partir d’aquesta oportunitat, A-3i ha invertit i inverteix en una línia d’activitat que vincula l’FM amb els Sistemes d’Informació i en aquest marc, s’ha arribat a un acord amb Fama-Systems per a la Representació i Distribució (a mercats verticals i locals, així com a alguns països d’Amèrica Llatina) dels productes Software de Gestió del FM que FaMa ofereix al mercat.

La informació completa dels productes, es pot trobar al site de Fama Systems.-

El web d’A3-i no substitueix en cap cas la informació que FaMa ofereix sobre els seus productes, sinó que en tot cas la complementa i afegeix consideracions -estratègiques i operatives- sobre la relació entre els FM i els Sistemes d’Informació.

Per tant, totes les consideracions relatives al Facility Management incloses en aquest web són d’A-3i i no vinculen a Fama-System de cap manera.