Big Data


 

Introducció

"(...) this is not just some niche product for tech-lovers. The impact and difference to people's lives are huge: in so many fields.

Transforming healthcare, using data to develop new drugs, and save lives. Greener cities with fewer traffic jams, and smarter use of public money.

A business boost: like retailers who communicate smarter with customers, for more personalisation, more productivity, a better bottom line. (...)

This can make a difference to people's lives. Wherever you sit in the data ecosystem – never forget that. Never forget that real impact and real potential."

Neelie KROES

Vicepresidenta de la Comissió Europea, responsable de l'Agenda Digital

Atenas, març de 2014

 

El slogan de les 4 Vs (Volum, Velocitat, Varietat y Veracitat) s' ha adherit al concepte de Big Data a una velocista similar a la del actual creixement de les dades digitals acumulades. Les duess Ps (Predicció i Personalització) segueixen un camí similar, encara que no són tan evidents.

BigData_4v_2.png

Davant d'una nova Febre del Or al voltant  del Big Data i l'arxipèlag de nous conceptes que apareixen amb ell, té sentit preguntar-se per el terme que recolza la ecuació (l'asterisc de la nostra imatge).

BigData_asterisco.png

I la resposta és que -com sol pesar davant d'una tecnologia emergent- el fonamental a les fases tempranes (seguint el concepte de Hype Cycle de Gartner, quan s'està al pic d'expectatives que no necessàriament s'acompliran) és seguir la evolució d'aquesta tecnologia i traçar un Pla.

Amb paraules de McKinsey (març 2014) "el pas faltant per a moltes companyies és invertir el temps necessari per crear un senzill pla sobre com les dades, les eines analítiques, les eines de presentació i les persones, s'alineen per crear valor per el negoci (Traducció lliure A-3i).

A-3i ha invertit e inverteix continuament al coneixement del Big Data, el seguiment de la seva ràpida evolució i les iniciatives europees al seu voltant, amb la fí d'oferir els seus serveis de Definició d'una Estratègica cap el Big Data, a nivell corporatiu al sector privat i a nivell institucional al sector públic.

Una selectiva política d'aliances smb companyies especialistas fa possible completar la definición estratégica smb serveis professionals com ara projectes pilots, definició de plataformas i selección de les eines adients per a cada sector.