a3i_Logo_breve_max.jpg

Ars Inveniendi

Ars inveniendi és - en llatí - "l'art de la invenció".

Els orígens del concepte es troben en una obra de Ramon Llull (circa 1233-1315), Ars compendiosa inveniendi veritatem (una versió reduïda del que seria la seva Ars Magna) i està relacionat amb un intent de formalitzar regles universals per a tot tipus de coneixement, en un llenguatge basat en la combinatòria.

Aquest intent (i el mateix concepte) serien represos al segle XVII per Leibnitz, reconegut com "l'últim geni universal", pensador i filòsof de la ciència i el coneixement, així com inventor del sistema binari, fonament de tota la nostra actual digitalització.

Avui, molts segles després, l'home sembla haver après que el coneixement no prové de cap revelació màgica ni d'un mètode universal vàlid per a tot, i que l'experiència (fins i tot fallida) i l'aprenentatge que ens deixa, són el que ens pot fer millors en cadascuna de les nostres activitats. 

Però la clau per a aquesta millora, és precisament l'ars inveniendi: la capacitat d'innovació, de crear a partir d'allò experimentat, de generalitzar les experiències concretes en coneixement aplicable a altres àmbits.

Aquesta és la filosofia que A-3i aplica en els seus negocis. Incloent el terme al nostre nom, fem un senzill homenatge a l'aspiració constant per aprendre i innovar.